Támogatás

2019.09.10. KORTERMÁL Szolgáltató és Egészségügyi KFT.

TÁJÉKOZTATÁS

A KORTERMÁL SZOLGÁLTATÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KFT. 59 527 058 FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KERETÉN BELÜL A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL, 2018. FEBRUÁR 12. NAPON MEGHIRDETETT „MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ FELHÍVÁSON.

Projektünk címe: „A Kortermál Kft. energetikai korszerűsítése”, projektünk azonosítószáma: GINOP4.1.2-18-2019-00450.

A projekt elszámolható költsége: 119 054 116,- Ft, támogatási konstrukció keretében megnyert támogatás összege: 59 527 058,- Ft.

Támogatás intenzitása: 50 %. Cégünk főtevékenysége: Szállodai szolgáltatás. Versenyképességünk növeléséhez szükséges további költségcsökkentő fejlesztés megvalósítása.

A projektünk keretén belül az alábbi energetikai fejlesztést kívánjuk megvalósítani: Külső határoló szerkezetek: A külső falak 5 cm-es Austrotherm Grafit 80 hőszigetelő rendszert kapnak. Így a réteg hőátbocsátási tényezője számítottan 0.42 W/m2K lesz. A lapostetőt 14 cm Austrotherm AT-N100 EPS hőszigeteléssel és csapadék elleni PVC szigeteléssel látjuk el. A számított hőátbocsátási tényező 0.17 W/m2K lesz. A nyílászárókat korszerű 3 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra cseréljük. A nyílászárók átlagos hőátbocsátási tényezője 0.84 W/m2K lesz. Gépészeti berendezések korszerűsítése: Az épület fűtési igényét jelenleg 2 db fali kondenzációs kazán látja el, a hőleadók acéllemez lapradiátorok manuális szelepekkel. A tervezett állapotban a radiátorokat termosztatikus szelepekkel látjuk el, és a rendszeren hidraulikai beszabályozást hajtunk végre, beszabályozási terv alapján. A használati melegvíz tárolókba elektromos fűtőpatronokat szerelünk, így a később felszerelendő napelemek elektromos áram termelése részben HMV készítésre fordítható. Napelemek: A lapostetőn megfelelő állványzatokon lehetőség van 58,85 kWp teljesítményű napelempark elhelyezésére, melynek éves termelése PV kalkuláció alapján 60 000 kWh. A beruházás révén alkalmassá válunk költséghatékonyabb termelés megvalósítására. A beruházás eredményétől árbevétel emelkedést, termékegységre jutó nettó előállítási költség csökkenést, valamint mind a hazai mind az export piacokon való sikeresebb megjelenést várjuk el.   2021.02.19. KORTERMÁL Szolgáltató és Egészségügyi KFT. TÁJÉKOZTATÁS A KORTERMÁL SZOLGÁLTATÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KFT. 59 527 058 FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KERETÉN BELÜL A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL, 2018. FEBRUÁR 12. NAPON MEGHIRDETETT „MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ FELHÍVÁSON. Projektünk címe: „A Kortermál Kft. energetikai korszerűsítése”, projektünk azonosítószáma: GINOP- 4.1.2-18-2019-00450. A projekt elszámolható költsége: 119 054 116,- Ft, támogatási konstrukció keretében megnyert támogatás összege: 59 527 058,- Ft. Támogatás intenzitása: 50 %. A beruházásnak köszönhetően az épület FF minősítésről BB energetikai besorolásúvá vált, így a fejlesztés megvalósításával javult az épület energiahatékonysága, továbbá költségmegtakarítást értünk el. Az épületenergetikai fejlesztés célja az volt, hogy az épület megfeleljen a jelenleg érvényben lévő költségoptimális követelményszintnek. A korszerűsítés komplex, azaz az épületenergetikai hatékonyság javítása mellett megújuló energiahasznosítást is tartalmaz. A projekt keretében a Társaság a Harkány, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., hrsz. 2408 alatt található Korona Hotel energetikai fejlesztése valósul meg. A beruházás kivitelezését a Vállalkozás 2019.09.10- 2021.10.31. közötti időtartamban kívánja megvalósítani. A beruházási tevékenység nem engedélyköteles, a tervrajzok, az építészeti és technológiai műszaki leírás rendelkezésre áll. Felmérésre került az épület szerkezete, elkészítésre került az épület energetikai tanúsítványa mind a meglévő, mind a tervezett állapotra vonatkozóan. Az eredeti fa nyílászárók korszerű, 3 réteg hőszigetelt üvegezésű, melegperemes, kívül-belül antracit színű fóliával ellátott műanyag nyílászáróra lesznek cserélve. A beépítésre kerülő nyílászáró típusa: Aluplast ideal 4000, 3 réteg hőszigetelt üveggel. A jelenlegi nyílászárók a külső fal síkjától 15 cm-re helyezkednek el, az új nyílászárók beépítési síkja a homlokzatra kerülő 5 cm vastag hőszigetelés miatt a jelenleg hőszigeteletlen homlokzati faltól 10 cm-re lesz, így biztosítva az eredetivel megegyező mélységet. Jelenleg a nyílászárók nem rendelkeznek külső oldali párkánnyal. A nyílászárók cseréje során antracit színű alumínium párkány szükséges, a belső könyöklő antracit színű műanyag legyen. Az épület energetikai korszerűsítéséhez a homlokzatra a meglévő lábazat ciklopfal felett új, 5 cm vastag teljes homlokzati hőszigetelő rendszer készül grafitos homlokzati hőszigeteléssel. A hőszigetelés a nyílászáró szemöldöknél 3 cm vastagságban fordul be, így az utcafrontról nézve nem lesz jelentős eltérés a jelenlegi állapothoz képest. Lábazati zónában a csatlakozó tereptől, burkolattól min. 30 cm magasságig XPS hőszigetelés alkalmazandó. A tervezett nyílászárók elhelyezési síkja a meglévő nyílászárók síkjától 5 cm-rel kijjebb fog elhelyezkedni, így a homlokzatra kerülő 5 cm vastag hőszigetelés síkjától a tervezett nyílászáró 15 cm-re fog elhelyezkedni, az eredeti állapottal megegyezően. A nem járható lapostető hőszigetelése 14 cm BauderPIR MF hőszigeteléssel készül a meglévő rétegrendre helyezve. Az eresz mentén a hőszigetelés vastagságát csökkenteni szükséges (8 cm), hogy az eredeti párkányvastagságban lehetőség szerint ne legyen jelentős eltérés. Az étterem feletti terasztető rétegrendi vastagság adott, ehhez kell igazodnunk. Az alkalmazott hőszigetelés típusa: BauderPIR T lejtésképző hőszigetelés. A nem járható lapostető és terasztető vízszigetelésére 1 réteg PVC szigeteléssel készül 1,50 mm – 1,80 mm vastagságban. Az erkélyek eseténkent vízszigetelést alkalmazunk: Remmers Multi-Baudicht 2K. Azoknál a teraszoknál, amely alatt fűtött tér található kettős szigetelést szükséges alkalmazni. Az alsó, teljes értékű vízszigetelésre – amely egyben párazáró réteg is – Remmers Profi-Baudicht 2K vízszigetelést alkalmazzunk 4 mm végleges vastagságban, a ragasztott greslap burkolat alatt közvetlenül szintén Remmers Multi-Baudicht 2K vízszigetelést alkalmazzuk. Az étterem feletti teraszt leszámítva -, ahol zúzalékba ágyazott nagyformátumú térkőburkolat lesz – ragasztott greslap burkolat készül rétegrendi kiírás szerinti ragasztó- és fugázó anyaggal. Az épület déli oldalán lévő vasbeton szerkezetű mellvédfalak magassága nem megfelelő, ezért a kiesés elleni védelemről a meglévő mellvédfalra szerelt laposacél korláttal szükséges gondoskodni. A korlát magassága a járófelülettől 95 cm magas legyen. Az energiaköltségek csökkentése érdekében 50 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre     2021.10.31. KORTERMÁL Szolgáltató és Egészségügyi KFT.     TÁJékoztatás   A KORTERMÁL SZOLGÁLTATÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KFT. 59 527 058 ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a PénzügyMinisztérium által, 2018. február 12. napon meghirdetett „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhíváson.   Projektünk címe: „A Kortermál Kft. energetikai korszerűsítése”, projektünk azonosítószáma: GINOP-4.1.2-18-2019-00450. A projekt elszámolható költsége: 119 054 116,- Ft, támogatási konstrukció keretében megnyert támogatás összege: 59 527 058,- Ft. Támogatás intenzitása: 50 %.   A projektünk során az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • Projektelőkészítés, tervezés költsége Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei : 1 810 000,-Ft + Áfa összegben.
 • Nyílászáró szerkezetek cseréje/ korszerűsítése: 32 390 467,- Ft + Áfa összegben.
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából megújuló energiafelhasználás növelése érdekében: 16 096 498,-Ft + Áfa összegben.
 • Épülethatároló szerkezetek hőszigetelése: 55 312 452,-Ft + Áfa összegben.
 • Fűtési- és/vagy használati melegvízrendszerek korszerűsítése az épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése keretében: 9 294 699,-Ft + Áfa összegben.
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás: 825 000,-Ft + Áfa összegben.
 • Műszaki jellegű szolgáltatások költségei: 80 000,-Ft + Áfa összegben.
 • Egyéb mérnöki szakértői díjak: 275 000,-Ft + Áfa összegben.
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja: 2 970 000,-Ft + Áfa összegben.
 • A projektünk fizikai befejezési ideje: 2021.10.31. nap.

GINOP-9.1.1-21

 • Kortermál Egézségügyi és Szolgáltató Kft.,
 • Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram,
 • A COVID-19 pandémia miatti leállás pénzügyi nehézségeinek áthidalása,
 • 10 millió forint,
 • GINOP-9.1.1-21,
 • A projekt befejezési dátuma 2021.09.23.

 

 • Kortermál Egézségügyi és Szolgáltató Kft.,
 • Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram,
 • A COVID-19 pandémia miatti leállás pénzügyi nehézségeinek áthidalása,
 • 10 millió forint,
 • GINOP-9.1.1-21,
 • A projekt befejezési dátuma 2023.04.03.